Sosyal Sorumluluk

De-Pa tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının temel ve değişmez unsurlarından biri olarak kabul eder. Bu çerçevede, şirket faaliyetlerini ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerine bakarak sorumluluk anlayışı içinde yönetir.

De-Pa sosyal sorumluluk anlayışının kapsamı, şirket’in gerçekleştirdiği esas faaliyetlerin ve bunların etkileriyle sınırlı görmez. Bu konudaki öncelikler belirlenirken toplum ve çevre için en yararlı olan seçenek dikkate alınır.